En forsmag på videregående dykkeruddannelse

Deltag på et SSI Advanced Adventurer Diver dykkerkursus

SSI Advanced Adventure Diver certifikat AOWD

Advanced Adventure dykkercertifikat

SSI Advanced Adventurer Diver programmet blev skabt, for at du kan prøve en række specialkurser, før du forpligter dig til gennemføre en komplet kursus. Det er en fantastisk måde at opleve, hvad videregående træning handler om, og hvor værdifuldt det kan være for dine fremtidige dykker eventyr.

Under Advanced Adventurer Diver program, vil du få mulighed for at afprøve 5 forskellige dyk, der repræsentere hvert sit special kursus. Du vil gennemføre et åbent vands dyk fra hver af special kurserne, som er valgt i samarbejde med din instruktør, og hvis du efterfølgende beslutter dig for at tage det fulde kursus i et eller flere specialkurser som du har prøvet på dette kursus, kan dykkene som du har gennemført anvendes til din videregående certificering.

Forudsætninger:

Advanced Adventure Diver

Deep Diving

Du skal være certificeret som SSI Open Water Diver eller have en tilsvarende uddannelse fra anden anerkendt dykkerorganisation. Du skal være minimum 10 år ved kursusstart. For at deltagelse i et Advanced Adventurer Deep Dive skal du være minimum 12 år. Er du ikke 18 år ved tilmeldingen til dykkerkurset, skal dine forældre give en skriftlig tilladelse til din deltagelse. Du skal have et almindeligt sundt helbred og være i god form. Se siden helbredserklaring.

Kursus indhold:
Kurset består af en teori lektion, som tilrettelægges ud fra dit valg af Adventure dyk. Trænings dykkene afvikles som regel, i løbet af en weekend.

Adventure dyk:
Du kan vælge Adventure dyk ud fra SSI oversigten, benyt dette link.

Advanced Adventure Diver

Vragdykning på Thistlegorm

Følgende dyk er inkluderet i vores standard kursus, men kan ændres i følge aftale:

  • Night/Limited Visibility Diving*
  • Navigation*
  • Search & Recovery
  • Deep Diving*
  • Boat Diving

Dykkerudstyr:
Under kurset stiller vi et komplet sæt dykkerudstyr til din rådighed.
I forbindelse med “*” mærkede adventure dyk, er krav til specialudstyr som kursusdeltageren selv skal medbringe/eje.

Afvikling af kurset:
Kurset afvikles over 2 aftener og 2 hele dage. Normalt benyttes en weekend, alternativt benyttes helligdage. Datoer og tider kan ændres, afhængig af vejrforhold.

Kvalifikationer efter kurset:

Advanced Adventure Diver

Sikkerhedsstop efter et dybdedyk

Kursister som ikke er fyldt 15 år, vil blive certificeret som en Junior Advanced Adventurer Diver og kan dykke under direkte opsyn af en dykker professionel eller med en certificeret voksen dykker i miljøer, der svarer til deres uddannelse og inden for de anbefalede dybde grænser. Maksimum dybde for 10-11 årige Junior Advanced Adventurer Diver dykkere er 12 meter. Maksimum dybde for Junior Advanced Adventurer dykkere mellem 12-14 år er 18 meter, med udtagelse af  Junior Advanced Adventurer dykkere som har deltaget i et Advanced Adventure Deep Dive hvor maksimum dybden er 21 meter.

Den anbefalede maksimale dybde du bør dykke til, under forhold tilsvarende dem du har haft under kurset er maksimal 30 meter – for juniorer dog maksimal 21 meter.

Pris & Booking:
Benyt dette link: alphadiving.dk.
Prisen inkludere elektronisk certifikat, diplom og leje komplet dykkerudstyr, men ikke special udstyr jvf. ovenstående beskrivelse.

Tilmelding og betaling:
Din plads på kurset er ikke reserveret før vi har registreret din betaling og du har modtaget en kursus bekræftelse. Se endvidere siden ” Betalingsbetingelser”.
I kursusprisen er ikke inkluderet billeder til certifikat eller lægeerklæring, hvis det er påkrævet.

Transport:

Persontransport er ikke inkluderet i kursus prisen.

MY Rosetta Liveaboard Red Sea Diving

Zodiac

Kursusdatoer:
Se kursus kalender.

Forplejning:
I kursusprisen er der ikke inkluderet fortæring eller drikkevarer.

Spørgsmål:
Har du spørgsmål til dette kursus, er du velkommen til at kontakte os.