Virkelige øvelser til virkelig dykning !

Vær forberedt til en uventet situation – Deltag på et SSI Diver Stress & Rescue kursus

Diver Stress & Rescue

Diver Stress & Rescue certifikat

Et Diver Stress & Rescue kursus er et unikt dykkerkursus, som ikke bare giver dig færdigheder til at blive en mere sikker dykker og dykkermakker, men det danner også grundlag for SSI’s lederuddannelse. På et Diver Stress & Rescue dykkerkursus vil du lære at identificere og forebygge dykkerulykker før de indtræffer, men også hvad du skal gøre, hvis ulykken alligevel indtræffer. Diver Stress & Rescue kurset giver dig praktisk træning i simuleret dykkerulykker og viser dig desuden vigtigheden af at forebygge problemer, samt hvordan du skal lede arbejdet i en nødsituation. På trods af emnets alvor, er et Diver Stress & Rescue kursus både meget lærerigt og også meget morsomt. Mange dykkere mener at dette kursus er det mest værdifulde og det sjoveste kursus de nogen sinde har deltaget i.

Forudsætninger:
For at kan deltage på et SSI Diver Stress & Rescue Diver kursus skal du være 18 år eller ældre og være certificeres som SSI Open Water Diver. Du skal kunne dokumentere at du har gennemført minimum 6 dyk. Du skal have et almindeligt sundt helbred og være i god form. Se siden helbred.

For at du kan certificeres som SSI Diver Stress & Rescue Diver skal du inden for de sidste 24 måneder have gennemgået et førstehjælps kursus hvor CPR træning indgår i kurset. Endvidere skal du have et gyldigt Oxygen Provider certifikat.

Kursus indhold for et SSI Diver Stress & Rescue kursus

Diver Stress & Rescue

Dykker i panik

Teorien består af 5 lektioner og afsluttes med en skriftlig eksamen. Du gennemgår bl.a. :

  • Stress
  • Stress i forbindelse med dykning
  • Opdage og håndtere stress
    Ledelse af eventuelle opstående nødsituationer og dykkerulykker.
  • Førstehjælps udstyr og dykkerrelateret førstehjælp
  • Udstyr og udstyrets funktioner

Teori undervisningen afsluttes med en skriftlig eksamen som er tilrettelagt som “multiple choice” spørgsmål. For at bestå eksamen skal minimum 80% af dine svar skal være korrekte.
Diver Stress & Rescue kurset indeholder træningsdyk hvor du gennemfører en masse redningsøvelser i havet. Du vil lære forskellige teknikker der tager udgangspunkt i din egen styrke, størrelsen på den nødstedte dykker samt forskellige miljø faktorer.

De afsluttende praktiske øvelser er tilrettelagt som et stort rednings scenario, hvor du skal lede en redningsaktion. Vi forsøger at gennemføre scenarioet så realistiske som muligt.

Bøger og udstyr:

SSI Scuba Schools International Instructor Training Center

Elektronisk elevmateriale til PC, Mac, Smartphone og Tablet

Du får som ejendom, udleveret et komplet sæt undervisningsmateriale, bestående af:

  • Elektronisk studiemateriale på dansk (Online version)
  • Lægeerklæring
  • Diplom og elektronisk certifikat

Du skal medbringe en Pocket Mask, som skal anvendes på kurset. En Pocket Mask kan med fordel købes ifm. med kurset.

For at kan forebygge dykkerulykker eller deltage effektivt i redningsopgaver skal du kende dit eget dykkerudstyr. Derfor anbefaler vi at du selv ejer alt dykkerudstyr, før du deltager på dette kursus. Du kan dog leje komplet dykkerudstyr hos Alpha Diving.

Afvikling af kurset:
Et SSI Diver Stress & Rescue Diver kursus afvikles over 2 hverdagsaftner og 2 hele dage. Normalt benyttes weekender til øvelser i havet, alternativt benyttes helligdage. Datoer og tider kan ændres, afhængig af vejrforhold. Max. 6 deltagere pr. instruktør.

Vi har mulighed for at afvikle vores specialty kurser som selvstudie-, privat- eller firmakursus. Kontakt os, for at få yderlige oplysninger.

Kvalifikationer efter kurset:

Diver Stress & Rescue

Kunstig åndedræt til dykker i havet

Når du har bestået dit Diver Stress & Rescue kursus vil du modtage et elektronisk certifikat og få udleveret et diplom. Du vil efter kurset være i stand til at tage vare på dig selv og yde kvalificeret assistance til alle andre dykkere. Den anbefalede maksimale dybde du bør dykke til, under forhold tilsvarende dem du har haft under kurset er 18 eller 30 meter afhængigt af dit uddannelses niveau. For juniorer dog maksimal 21 meter. Et Diver Stress & Rescue kursus er et kompetencegivende kursus og et af adgangs kriterierne for at modtage et Master Diver certifikat og for at blive professionel dykkerinstruktør.

Pris & Booking:
Benyt dette link: Tilmelding til SSI Diver Stress & Rescue kursus.
Alle priser er inkl. elektronisk online undervisningsmateriale.
I forbindelse med ekstra undervisning betales der 495,- pr modul/dyk.

Tilmelding og betaling:
Din plads på kurset er ikke reserveret før vi har registreret din betaling og du har modtaget en kursus bekræftelse. Se endvidere siden ” Betalingsbetingelser”.
I kursusprisen er ikke inkluderet billeder til certifikat eller lægeerklæring, hvis det er påkrævet.

Transport:

Diver Stress & Rescue

CPR på stranden

Persontransport er ikke inkluderet i kursus prisen.

Kursusdatoer:
Se kursus kalender.

Forplejning:
I kursusprisen er der ikke inkluderet mad, eller drikkevare.

Spørgsmål:
Har du spørgsmål til dette kursus, er du velkommen til at kontakte os.